Integritetspolicy för Sperlingsson Företagarstöds webbskola

Denna integritetspolicy reglerar hur min webbskola Sperlingsson.Teachable.com samlar in, använder, underhåller och visar information som samlats in från dig som användare. Användare är du som är köpare, kund, student, brukare av min webbskola och övriga onlinetjänster samt prenumerant av mina nyhetsbrev.
Denna integritetspolicy gäller webbskolan på Sperlingsson.Teachable.com och även min hemsida Sperlingsson.se

Ditt köp av Sperlingsson Företagarstöds webbkurser online på Sperlingsson.Teachable.com

Ditt köp av Sperlingsson Företagarstöds (SpFö) onlinekurser administreras av min leverantör Teachable Inc (TI). Jag samlar i samarbete med Teachable in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning när du köper en webbkurs av mig. Det gäller uppgifter om ditt köp som belopp, tiden för köpet och eventuella rabatter eller andra erbjudanden som du använt.

Om du vill kontakta Teachable, Inc.
Om du har frågor eller problem angående policyn eller Teachables hantering av denna ”Privacy Policy” eller om du vill tillvarata dina rättigheter som beskrivs i denna policy kan du kontakta Teachable på:

Teachable, Inc.
16 W. 22nd Street, 6th Floor
New York, New York 10010
E-post: [email protected]

Din kontaktinformation

Jag hämtar in uppgifter för att den tjänst jag erbjuder ska kunna fungera på bästa möjliga sätt och ge dig en bra upplevelse. Vissa av uppgifterna tillhandahåller du direkt, till exempel när du skapar ett konto för mina webbkurser online eller köper en onlinekurs. Det kan också vara när du registrerar dig för mitt nyhetsbrev, kontaktar mig på annat sätt och frivilligt lämnar dina personuppgifter till mig eller kontaktar mig för support.

Ditt godkännande av dessa villkor
Genom att du använder denna webbplats, betyder det att du godkänner denna policy.
Om du inte godkänner denna policy, ska du inte använda webbplatsen.
Fortsätter du att använda denna webbplatsen efter att du fått ändringar av denna policy skickat till dig, anses du ha accepterat dessa ändringar.

Hur (TI och SpFö) vi skyddar din information
Vi (TI och SpFö) tillämpar betryggande metoder och praxis för datainsamling, lagring och bearbetning.

Vi använder beprövade säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förvanskning av din personliga information, användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och data som lagras på webbplatsen.

Vi (TI och SpFö) delar inte din personliga information
Vi säljer inte, handlar inte med och lämnar inte ut dina eller någon annan students eller användares personuppgifter till andra.

Ändringar i denna policy
Jag har rätt att uppdatera denna policy så snart det behövs för att webbskolan ska fortsätta fungera optimalt.

Som student och användare av webbskolan ska du regelbundet läsa och stämma av denna policy för att ta del av eventuella ändringar.

Genom att du använder denna webbplats, bekräftar och godkänner du att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna policy. Att du håller dig insatt i ändringar av policyn och vad ändringarna innebär.

Kontakta mig

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller min behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta mig på,

Ägare: Stefan Sperlingsson
E-post: [email protected]
Telefon: +46 733 85 02 16
Postadress: Sofiero Gård, Sofierovägen 124, 254 82 Helsingbor

Kontakt mig även om du vill begära tillgång till dina personuppgifter eller begära ändring och rättelse av dina personuppgifter om de har förändrats och är felaktiga.

Uppdaterad: Helsingborg 2018-05-25

Detaljerat om min ”Integritetspolicy för Sperlingsson Företagarstöd i enlighet med GDPR”